OceanLife Insurance

นานาสาระ


ประกันสินเชื่อบ้าน ทำได้เอง ถูกกว่า

คุ้มครองคุณและบ้าน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า ด้วยประกันสินเชื่อบ้าน MRTA ทำเองได้ ไม่เป็นภาระคนข้างหลัง ยังไงก็มีบ้าน ทางเลือกที่คุณเลือกได้จากไทยสมุทรฯ

ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA หรือ Mortgage Reducing Term Assurance

ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ ประกันที่คุ้มครองหนี้ที่เกิดจากการกู้ซื้อบ้าน คุ้มครองความเสี่ยงให้กับผู้กู้หากในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทประกันชีวิตจะชำระหนี้บ้านที่เหลือกับธนาคารให้แทน (ตามทุนประกันที่ระบุในกรมธรรม์) ซึ่งนั่นเท่ากับว่า บ้านที่กู้ซื้อมาก็จะปลอดภาระหนี้ ไม่ทิ้งภาระให้คนข้างหลังและถูกโอนไปเป็นของคนในครอบครัว ในทางกลับกันถ้าผู้กู้ไม่ได้ทำประกันสินเชื่อบ้าน MRTA ไว้ หากผู้กู้เสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร คนในครอบครัวต้องรับภาระชำระหนี้บ้านต่อ หรือหากชำระหนี้ต่อไม่ได้ บ้านที่กู้ซื้อมาก็จะถูกยึดกลับไปเป็นของธนาคารที่ปล่อยกู้

 

ทำประกันสินเชื่อบ้าน MRTA ไว้ ดีอย่างไร

คุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิ้ง คุณและคนข้างหลังก็ยังมีบ้าน ลองนึกภาพถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับเราโดยที่ยังมีภาระหนี้ที่เราสร้างไว้ ภาระหนี้ที่เราสร้างไว้จะกลายเป็นภาระของคนที่รัก หรือ จะกลายเป็นหลักประกันให้กับคนที่รัก ให้พวกเขายังมีที่อยู่อาศัยได้ดำเนินชีวิตเหมือนตอนที่เรายังอยู่ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือก ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้กู้ลองประเมินเองได้ว่าเราควรทำประกันสินเชื่อบ้านหรือไม่ เพราะผู้ขอสินเชื่อมีสิทธิในการเลือกทำหรือไม่ทำประกันโดยอิสระ ภายใต้การควบคุมจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ห้ามธนาคารพาณิชย์ บังคับขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัย ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร แต่ผู้ขอสินเชื่อก็ไม่ควรมองข้ามความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดอย่างไม่คาดคิด

 

5 ข้อดี ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA จากไทยสมุทร

  1. เบี้ยประกันถูกกว่าทางเลือกอื่น
  2. เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้เอง
  3. ไม่ต้องกู้เงินจ่ายเบี้ยประกัน
  4. ไม่ต้องผูกขาดกับสถาบันการเงินที่คุณกู้
  5. บริการ LIVE CHAT ปรึกษาฟรี

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โทร. 0 2207 8844

ลองคำนวณเบี้ยซื้อประกันออนไลน์
0 2207 8844
อีเมล
oceanlifeonline@ocean.co.th
โทรสาร
0 2207 8822
กรอกตัวเลขตามภาพ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107555000210
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซด์ | นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล